ИЗВЕШТАЈИ

Програм пословања 2024. година

Квартални извештаји за 2024. годину

Програм пословања 2023. година

Квартални извештаји за 2023. годину

Програм пословања 2022. година

Квартални извештаји за 2022. годину

Програм пословања 2021. година

Квартални извештаји за 2021. годину

Програм пословања 2020. година

Квартални извештаји за 2020. годину

Програм пословања 2019. година

            Квартални извештаји за 2019. годину

Програм пословања 2018. година

Квартални извештаји за 2018. годину

Финансијски извештаји

Извештај о броју радника и стручној спреми у ЈКП ДРИНА

Средњорочни и дугорочни планови

Јавно комунално предузеће