Одржавање путева

Послови одржавања локалних и некатегорисаних путева поверени су ЈКП “Дрина” одлуком Скупштине општине Мали Зворник. Послови се обављају по добијању налога од стране Општинског грађевинског инспектора.

У оквиру зимске службе врши се чишћење снега са улица и тротоара у граду, а такође и чишћење путева и јавних површина у сеоским подручјима, а све према плану одржавања у зимским условима- посипање соли на тротоарима и степеништима, прилазима школама, Дому здравља, као и чишћење снега истих.

За чишћење снега у брдским подручјима ангажују се и трактори у власништву локалних становника.

 

 

Јавно комунално предузеће