Улична расвета

ЈКП “Дрина” је поверено и одржавање мреже јавног осветљења на подручју општине Мали Зворник.

Испорука електричне енергије за јавно осветљење утврђена је календаром паљења и гашења јавног осветљења, усвојеним од СО Мали Зворник.

Одржавање јавног осветљења обухвата:

  • одржавање комплетне мреже и разводних ормара
  • контролу паљења и гашења јавног осветљења
  • набавку и замену сијалица, осигурача, пригушница, склопки
  • трасирање и постављање нових мрежа.

Јавно комунално предузеће