Погребне услуге

     

  Јавно комунално предузеће Дрина

 

У склопу редовних делатности ЈКП “Дрина” обавља и погребне услуге на централном гробљу у Доњем Насељу, у чијем се склопу налази капела и други објекти за ове потребе.

Потреба унапређења услуга сахрањивања на градском гробљу подразумевала је више послова, који су обављени у последње три године.

       Послови који су обављени у последње 3 године:

 • проширен је и асфалтиран пут између православног и муслиманског гробља, уз који је уређено тридесетак паркинг места
 • израђена је улична расвета и на оба гробља доведена електрична струја
 • на православном гробљу је изграђена капела у форми цркве и плато за окупљање већег броја људи
 • уз капелу изграђен је и помоћни објекат за обављање пратећих верских обреда (даће и сл.)
 • већ неко време ЈКП “Дрина” претходно израђује и уређује гробна места, чиме уводи ред у овом делу
 • предстоји нам уређење неколико стаза и прилаза чиме ће ова врста услуге бити комплетирана.

       Погребне услуге обухватају:

 • уређивање и одржавање гробља
 • припрема за сахрањивање
 • сахрањивање
 • изнајмљивање опремљеног простора на гробљима
 • давање у закуп уређених гробних места.

Јавно комунално предузеће