Чистоћа и зеленило

ЈКП “Дрина” се бави одржавањем хигијене у градском и сеоском подручју, што подразумева сакупљање кућног смећа, пет амбалаже, чишћење улица и осталих јавних површина.

На територији општине Мали Зворник распоређено је око 100 контејнера 1,1 m³ и 20 контејнера 5 m³. Мањи део подручја покривен је кантама за смеће, које се редовно празне како не би дошло до гомилања отпада.

Прикупљени отпад се редовно одвози на градску депонију у Лозници.

 

Јавно комунално предузеће