ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2024. ГОДИНИ

 

Jавна набавка – Набавка грађевинског материјала – рок за достављање понуда 27.05.2024. године до 12h.

 

Jавна набавка – Набавка нафтних деривата и мазива – рок за достављање понуда 10.05.2024. године до 12h.

 

Jавна набавка – Услуге одржавања и поправке тертених, путничких возила и радних машина – рок за достављање понуда 12.04.2024. године до 12h.

 

Jавна набавка – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – рок за достављање понуда 22.04.2024. године до 12h.

 

Jавна набавка – НАБАВКА КАМИОНА – ПОДИЗАЧА – рок за достављање понуда 09.04.2024. године до 12h.

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023. ГОДИНИ

Јавни позив – Достављање понуда за продају секундарних сировина путем достављања затворених понуда – рок за достављање понуда 14.07.2023. године до 12h.

Jавна набавка – Набавка грађевинског материјаларок за достављање понуда 15.05.2023. године до 12h.

Јавна набавкаНабавка водоводног материјаларок за достављање понуда 05.05.2023. године до 12h.

Јавна набавкаНабавка нафтних деривата и мазиварок за достављање понуда 18.04.2023. године до 12h.

Јавна набавкаУслуге одржавања и поправке теретних, путничких возила и радних машинарок за достављање понуда 31.03.2023. године до 12h.

Јавна набавка – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – рок за достављање понуда 24.02.2023. године до 12h.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2022. ГОДИНИ

Јавна набавка – НАБАВКА КАМИОНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА – рок за достављање понуда 05.07.2022. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јавна набавка – НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА – рок за достављање понуда 09.05.2022. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јавна набавка – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА – рок за достављање понуда 06.05.2022. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јавна набавка – НАБАВКА КАМИОНА НОСИВОСТИ ДО 3,5 ТОНА – рок за достављање понуда 04.05.2022. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јавна набавка – НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА – рок за достављање понуда 04.05.2022. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јавна набавка – НАБАВКА КОМБИНОВАНЕ ЦИСТЕРНЕ ЗА ОДГУШЕЊЕ И ЦРПЉЕЊЕ ДЕПОЗИТА ИЗ ФЕКАЛНИХ КОЛЕКТОРА – рок за достављање понуда 16.05.2022. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јавна набавка – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА И МАЗИВА – рок за достављање понуда 18.04.2022. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јавна набавка – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ТЕРЕТНИХ, ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА – рок за достављање понуда 25.03.2022. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јавна набавка – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – рок за достављање понуда 14.02.2022. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021. ГОДИНИ

Јавна набавка – Проширење ЛоРа мреже – набавка кућних водомера са екстерним ЛоРаWАН модулом за даљинско очитавање – рок за достављање понуда 03.12.2021. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јавна набавка – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА – рок за достављање понуда 07.06.2021. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПРОДАЈА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА ПУТЕМ ДОСТАВЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДАрок за достављање понуда 24.05.2021. године до 12h.

Јавна набавка – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА И МАЗИВА – рок за достављање понуда 12.04.2021. године до 13h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link PORTAL JAVNIH NABAVKI

Јавна набавка – НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА – рок за достављање понуда 12.04.2021. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link PORTAL JAVNIH NABAVKI

Јавна набавка – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – рок за достављање понуда 15.03.2021. године до 13h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link PORTAL JAVNIH NABAVKI

Јавна набавка – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ТЕРЕТНИХ, ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА – рок за достављање понуда 08.03.2021. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link PORTAL JAVNIH NABAVKI

Јавна набавка – УСЛУГЕ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА (над изведеним грађевинским, занатским, машинским, електро и хидрограђевинским радовима) рок за достављање понуда-  05.03.2021. године до 12h.

 • Од нове године преузимање документације и достављање понуда врши се искључиво преко Портала јавних набавки
 • Link PORTAL JAVNIH NABAVKI
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. ГОДИНИ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА, ПУТНИЧКА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ за потребе ЈКП ДРИНА (рок за подношење понуде  06.08.2020. године до 12h)

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ, ПУТНИЧКИХ И РАДНИХ МАШИНА, по стању, укључујући и лимарске радове за потребе ЈКП ДРИНА (рок за подношење понуде 22.07.2020. године до 12h)

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА за потребе ЈКП ДРИНА (рок за подношење понуде 01.06.2020. године до 12h)

НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА за потребе ЈКП ДРИНА (рок за подношење понуде 23.03.2020. године до 12h)
НАБАВКА НАФТЕ, НАФТНИХ ДЕРИВАТА И МАЗИВА за потребе ЈКП ДРИНА (рок за подношење понуде 06.04.2020. године до 12h)
НАБАВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА за потребе ЈКП ДРИНА (рок за подношење понуде 12.03.2020. године до 12h)
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ за потребе ЈКП ДРИНА (рок за подношење понуде 02.03.2020. године до 12h)
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ(рок за подношење понуде 16.03.2020. године до 12h)
АНГАЖОВАЊЕ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА НА САНАЦИЈИ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ДОЊОЈ ТРЕШЊИЦИ И АМАЈИЋУ (рок за подношење понуде 10.02.2020. године до 12h)
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ за потребе ЈКП ДРИНА (рок за подношење понуде 14.02.2020. године до 12h)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. ГОДИНИ

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА на територији општине Мали Зворник (рок за подношење понуде 21.01.2019. године до 12h)

 1. Позив за подношење понуда ЈНМВ 05-24
 2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05-24
 3. Одлука о додели Уговора за ЈНМВ 05-24
 4. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ 05-24

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ                                                   (рок за подношење понуде 22.03.2019. године до 12h)

 1. Позив за подношење понуда за ЈН 05-128
 2. Конкурсна документација за ЈН 05-128
 3. Одлука о додели Уговора за ЈН 05-128
 4. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН 05-128

НАБАВКА НАФТЕ, НАФТНИХ ДЕРИВАТА И МАЗИВА           (рок за подношење понуде 28.03.2019. године до 12h)

 1. Позив за подношење понуда за ЈН 05-154
 2. Конкурсна документација за ЈН 05-154
 3. Одлука о додели Уговора за ЈН 05-154
 4. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН 05-154

НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА (рок за подношење понуде 22.03.2019. године до 12h)

 1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 05-190
 2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05-190
 3. Одлука о додели Уговора за ЈНМВ 05-190
 4. Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 05-190

НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА САНАЦИЈУ ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕод резервоара ГАЈ до резервоара КАМЕНИЦА и за мању црпну станицу на Гају  у Брасини (рок за подношење понуде 20.05.2019. године до 12h)

 1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 05-377
 2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05-377
 3. Одлука о додели Уговора за ЈНМВ 05-377
 4. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ 05-377

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА за потребе ЈКП ДРИНА Мали Зворник  (рок за подношење понуде 31.05.2019. године до 12h)

 1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 05-383
 2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05-383
 3. Одлука о додели Уговора за ЈНМВ 05-383
 4. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ 05-383

ПРОЈЕКТОВАЊЕ СА ГЕОДЕТСКИМ ОБЕЛЕЖАВАЊЕМ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК (рок за подношење понуде 12.06.2019. године до 12h)

 1. Позив за подношење понуда за ЈН 05-474
 2. Конкурсна документација за ЈН 05-474
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 05-474
 4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 05-474
 5. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН 05-474 – I
 6. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН 05-474 – II
 7. Обавештење о закљученом споразуму за ЈН 05-474 – III

НАБАВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА (рок за подношење понуде 27.09.2019. године до 12h)

 1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 05-835
 2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05-835
 3. Одлука о додели Уговора за ЈНМВ 05-835
 4. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ 05-835
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018. ГОДИНИ
Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем (рок за подношење понуде 14.03.2018. године до 12h)
 1. Позив за подношење понуда за ЈН 05-131
 2. Конкурсна документација за ЈН 05-131
 3. Одлука о додели Уговора за ЈН 05-131
 4. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН 05-131
Набавка нафтних деривта и мазива                                            (рок за подношење понуде 22.03.2018. године до 12h)
 1. Позив за подношење понуда за ЈН 05-135
 2. Конкурсна документација за ЈН 05-135
 3. Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 05-135
 4. Обавештење о продужењу рока за ЈН 05-135
 5. Одлука о додели Уговора за ЈН 05-135
 6. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН 05-135
Набавка водоводног материјала                                                 (рок за подношење понуде 08.03.2018. године до 12h)
 1. Позив за подношење понуда ЈНМВ 05-160
 2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05-160
 3. Одлука о додели Уговора за ЈНМВ 05-160
 4. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ 05-160
Набавка материјала за водовод и канализацију              (рок за подношење понуда 14.03.2018. године до12h)
 1. Позив за подношење понуда ЈНМВ 05-188
 2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05-188
 3. Одлука о додели Уговора за ЈНМВ 05-188
 4. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ 05-188
Набавка грађевинског материјалаa                                             (рок за подношење понуда 04.04.2018. године до 12h)
 1. Позив за подношење за ЈНМВ 05-257
 2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05-257
 3. Одлука о додели Уговора за ЈНМВ 05-257
 4. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ 05-257
Текуће одржавање теретних, путничких моторних возила и радних машина, по стању, са набавком неопходних делова укључујучи и лимарске радове    (рок за подношење понуда 12.09.2018. године до 12h)
 1. Позив за подношење понуда ЈНМВ 05-892
 2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05-892
 3. Одлука о додели Уговора за ЈНМВ 05-892
 4. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ 05-892
Набавка водоводног материјала за водовод у Доњој Трешњици на потесу од бунара до резервоара                 (рок за подношење понуда 03.10.2018. године до 12h)
 1. Позив за подношење понуда ЈНМВ 05-975
 2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05-975
 3. Одлука о додели Уговора за ЈНМВ 05-975
 4. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ 05-975

Јавно комунално предузеће