Рекламације

Од 10. јануара 2022. године почела је са радом платформа за пријаву комуналних проблема и рекламација.

Платформи можете приступити мобилним телефоном очитавањем QR кода са доње слике или  кликом на следећи ЛИНК

Корисници комуналних услуга, ради остваривања својих права у складу са Законом о заштити потрошача, могу да изјаве ЈКП ДРИНА Мали Зворник приговор, односно рекламацију за пружене комуналне услуге.

Приговор – рекламацију корисник може да изјави:

  • Телефонским позивом на бесплатан број 0800-444-004 или на број 015/471-577, сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова,
  • Писменим приговором који се подноси лично у управној згради ЈКП ДРИНА у улици Рибарска бр. 23 у Малом Зворнику, у канцеларији техничког секретара.
  • Путем поште у року од 8 дана од добијања рачуна на адресу ЈКП ДРИНА Мали Зворник, улица Рибарска бр. 23, 15318 Мали Зворник.
  • Путем електронске поште на адресу  uprava@jkpdrina.rs  на прописаном обрасцу.

Право на приговор – рекламацију имају само корисници услуга ЈКП ДРИНА Мали Зворник.

Образац за рекламацију

 

Јавно комунално предузеће