Услуге

ЈКП ДРИНА је основано одлуком Скупштине општине Мали Зворник 13.05.1970. године. Предузеће је основано под називом Комунално стамбено предузеће и под тим именом је радило до 1979. године, када је променило назив у Комунална радна организација “ДРИНА”. Под садашњим називом предузеће послује од 1989. године.

ЈКП ДРИНА је мултифункционално предузеће, које пружа више врста комуналних услуга и то: водоснабдевање, грејање, прикупљање и депоновање комуналног отпада, погребне услуге и одржавање локалних и некатегоризованих путева.

Предузеће у оквиру свог радног кадра има 51 стално запослених који са одговарајућом стручном спремом успешно и квалитетно обављају свој посао. Располаже потребном механизацијом и опремом за редовно и успешно функционисање. Основни циљ предузећа је да у пружању својих услуга испуни очекивања потрошача, јер задовољство корисника наша је сатисфакција за даљи рад, развој и унапређење услуга.

 

[list style=”check_list” color=”blue”]

[/list]

Јавно комунално предузеће