АПЕЛ

Поштовани суграђани,

Пошто је у последње време приметно да постоје несавесни грађани који отпад из својих домаћинстава одлажу ван посуда намењених за одлагање отпада, нарочито кабасти отпад  попут старог намештаја и слично, и исти бацају око контејнера и на зелене површине иза истих (потоци и неприступачне зоне), а то је нарочито приметно у околини градског гробља у Малом Зворнику, молимо Вас да отпад одлажете у за то адекватне посуде.

Апсолутно је недопустиво да несавесни грађани бацају стари намештај, остатке од реновирања кућа (стара врата, прозори, шут и слично), остатке угинулих животиња и слично, као што се и види на фотографијама, поред за то предвиђених посуда и при томе загађују животну средину. Јавно комунално предузеће “Дрина” Мали Зворник је у сарадњи са локалном самоуправом и надлежним комуналним инспектором покренуло поступак да се виновници овог чина идентификују и најстрожије казне.

Молимо Вас да се сви заједно потрудимо да не угрожавамо средину у којој живимо. Да сачувамо природне лепоте наше околине, здраву воду и чист ваздух. То је наслеђе нашој деци и молимо вас да се тако и понашамо.

Такође, Јавно комунално предузеће “Дрина” Мали Зворник се захваљује грађанима који осуђују загађење животне средине и који се придржавају прописаних мера и отпад одлажу у за то прописане посуде.