Саопштење за кориснике грејања

Поводом жалби грађана на висину рачуна за топлотну енергију имамо потребу да предочимо следеће чињенице:

– цена грејања за испоручену топлотну енергију за грађане није се мењала од 2013. године, захваљујући пре свега Општини Мали Зворник која субвенционише део средстава за набавку енергената потребних за производњу топлотне енергије,

– наплата топлотне енергије се врши „по утрошку“ што значи да се наплата топлотне енергије врши на основу мерних уређаја (калориметри, делитељи…),

– наплата „по утрошку“ је законска обавеза а топлана у Малом Зорнику је једна од првих топлана у Србији која је то испоштовала,

– грађанима који су прикључени на топловодни систем је омогућено и да сами врше контролу сопствене потрошње, самим тим што имају уграђене мерне уређаје, тако да могу и да штеде по потреби. Већина грађана у Србији немају ту могућност јер се обрачун врши по квадратном метру. Од ове грејне сезоне смо увели 24. часовно грејање што такође оставља могућност да грађани прилагоде грејање својим потребама.

– цена утрошене топлотне енергије се састоји из варијабилног и фиксног дела. Варијабилни део који износи 6,04 динара по kwh се плаћа док траје грејна сезона, док се фиксни део плаћа 12 месеци и он износи 16,75 динара по метру квадратном.

– калкулација цена топлотне енергије урађена је на основу методологије за обрачун топлотне енергије коју је прописала Влада Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.63/2015).

                Наш апел грађанима је да у складу са својим могућностима инвестирају у повећање енергетске ефикасности својих објеката (изолација фасаде, замена столарије и друге енергетске мере), јер ће тиме значајно смањити губитке топлоте, а тиме и смањити трошкове за утрошену топлотну енергију. Напомињемо да за повећање енергетске ефикасности Општина Мали Зворник и Министарсво финансија дају 50% субвенције.

Хвала на разумевању.