Обавештење о наставку радова

Настављени су радови на објекту мање црпне станице типа БУСТЕР у улици Првомајска чијом изградњом би се решио проблем водоснабдевања крајњих корисника у улици Првомајска у Малом Зворнику. Изражен је проблем крајњих корисника у улици Првомајска услед малог притиска па чак и нестанка воде услед масималне потрошње. Израдом ове ЦС услед повишења притиска воде решава се тренутни проблем 10 кућа ове улице.

ЈКП ДРИНА Мали Зворник