Обавештење за кориснике водовода ШИПАД

Обавештавамо кориснике који се водом за пиће снабдевају са изворишта ШИПАД у Малом Зворнику, да због ниског водостаја у реци ДРИНИ извориште не ради пуним капацитетом што за последицу има дефицит у водоснабдевању на високим котама у Доњем Насељу као и деловима изнад центра Радаља.

Миломо кориснике у Доњем Насељу, Радаљу и Доњој Борини да воду за пиће користе рационално и само у сврху водоснабдевања.

Захваљујемо се на разумевању и сарадњи.