Vodovod i kanalizacija

U okviru JKP „Drina“, Mali Zvornik, radna jedinica „Vodovod i kanalizacija“ bavi se proizvodnjom, prečišćavanjem i distribucijom vode za piće, sakupljanjem i odvođenjem otpadnih i atmosferskih voda, održavanjem vodovodnog sistema i sistema za kanalisanje otpadnih voda, rekstrukcijom i izgradnjom navedenih sistema, ali i pružanjem usluga trećim licima i ustanovama.
U okviru radne jedinice u stalnom random odnosu zaposleno je 14 radnika.
JKP „Drina“ vodom snabdeva 2895 domaćinstava kao i 264 pravnih lica i preduzeća. Danas se vodosnabdevanje obavlja preko 5 nezavisnih vodovodnih sistema i to :

[highlight type=”highlight_1″ color=”blue”]1[/highlight] malozvorničkog

[highlight type=”highlight_1″ color=”blue”]2[/highlight] brasinskog

[highlight type=”highlight_1″ color=”blue”]3[/highlight] donjoborinskog

[highlight type=”highlight_1″ color=”blue”]4[/highlight] culinsko-čitlučkog

[highlight type=”highlight_1″ color=”blue”]5[/highlight] velikorečkog

U toku jedne kalendarske godine distribuira se oko 400.000 m³ vode za piće. Ukupna izdašnost izvorišta iznosi oko 50,4l/s. Najveća količina vode za piće dobija se crpenjem podzemne vode iz aluvijona Drine sa četiri izvorišta preko dva kopana i jednog bušenog bunara, dok se manji deo vode za piće dobija gravitaciono sa 10 izvorišta u karstu. Sistemi se sastoje od izvorišta, rezervoara i distributivnog sistema sa profilima primarne mreže ø 250mm i manjeg.
Raspolažemo sa 6 crpnih stanica i 8 rezervoara ukupnog rezervoarskog prostora od 835m3. Mikrobiloška ispravnost vode za  piće obezbeđuje se hlorisanjem vode gasovitim ili tečnim hlorom.

Ono čime se vodovod JKP “Drina“ posebno može pohvaliti jeste izvorište „Šipad“.
Hidroelektrana „Zvornik“ je u okviru postojećeg izvorišta investirala izvođenje 2 bušena bunara, savremene crpne stanice sa dva rezervoara ukupne zapremine od 1000m3,  čime je obezbeđeno dodatnih  20l/s vode za piće i prateći rezervoarski prostor. Povećanjem izdašnosti ovog izvorišta stiču se potrebni uslovi za distribuciju vode iz Malog Zvornika ka Radalju i Donjoj Borini.

Kontrola kvaliteta vode za piće u vodovodnim sistemima JKP „Drina“ vrši se prema važećem pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ, br.42/98) kojim su definisani vrsta analiza, broj uzoraka,  mesta za uzorkovanje i dinamika uzorkovanja.
Uzorkovanje i analiza vode vrši se u akreditovanoj zdravstvenoj ustanovi koja se bira svake godine na tenderu. Uzorkovanje vode se vrši dva puta mesečno za gradske vodovode, a jednom mesečno za seoske vodovode.
Interna provera pojedinih fizičkihi hemijskih parametra vrši se svakodnevno u laboratoriji u JKP „Drina“.

[highlight type=”highlight_1″ color=”blue”]KANALIZACIJA[/highlight]

Pod upravom JKP „Drina“ na teritoriji opštine nalazi se samo gradski kanalizacioni system u Malom Zvorniku i na njega je priključeno oko 80% naseljenog mesta. U toku jedne kalendarske godine procenjena količina ispuštenih otpadnih voda iznosi oko 63 000 m3.
Kanalizacioni sistem Malog Zvornika sastoji se iz dva zasebna sistema. Jedan system postoji na prostoru M.Z. „Centar“ sa izgrađenim primarnim kanalizacionim kolektorom maksimalnog profila ø 300 mm koji se završava Emširjamom sa 6 separatnih polja i crpnom stanicom.
Prelivne vode iz ovog sistema upuštaju se u reku Drinu.

Drugi zasebni kanalizacioni system za odvod otpadnih voda je u M.Z. “Donje Naselje”,  na potesu od Starog mosta do Novog mosta. Sastoji se od primarnog kanalizacionog sistema profila ø 300 mm i ø400 mm sa pratećom sekundarnom mrežom bez postrojenja za preradu otpadnih voda.

Javno komunalno preduzeće