Održavanje puteva

Poslovi održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva povereni su JKP “Drina“ odlukom Skupštine opštine Mali Zvornik. Poslovi se obavljaju po dobijanju naloga od strane Opštinskog građevinskog inspektora.

U okviru rada zimske službe vrši se čišćenje snega sa ulica i trotoara u gradu, a takođe i čišćenje puteva i javnih površina u seoskim područjima, a sve prema planu održavanja u zimskim uslovima-posipanje soli na trotoarima i stepeništima, prilazima školama, domu zdravlja, kao i čišćenje snega sa istih.

Za čišćenje snega u brdskim područjima angažuju se i traktori u vlasništvu lokanih stanovnika.

 

 

Javno komunalno preduzeće