Obaveštenja

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se zakupci grobnih mesta ili naslednici sahranjenih lica, kojima je isteklo 10 godina zakupa za grobna mesta na gradskom groblju u Donjem Naselju, da su obavezni da se jave u JKP DRINA Mali Zvornik radi regulisanja obaveza po osnovu daljeg zakupa.

 

OBAVEŠTENJE 01.07.2019.

Obaveštavaju se korisnici komunalnih usluga JKP DRINA Mali Zvornik, da u skladu sa Pravilnikom o subvencionisanju cena komunalnih usluga porodici sa teško obolelim članom u porodici i porodici sa slepim ili slabovidim članom porodice, mogu podneti zahtev za ostvarivanje prava na subvencionisanje dela troškova komunalnih usluga. Zahtev se podnosi Komisiji za ostvarivanje prava na subvencionisanje dela troškova komunalnih usluga, u zgradi opštine Mali Zvornik, il. Kralja Petra I br. 38, Mali Zvornik do 31.07.2019. godine.

Javno komunalno preduzeće