Kontakt

Za sva pitanja, primedbe i sugestije, vezane za komunalnu delatnost kojom se bavimo, možete da nas kontaktirate putem navedenih brojeva telefona ili nam pošaljete E-mail.

  • Centrala: +381 15 471577 ; +381 15 471078
  • Crpna pumpa: +381 15 471103
  • Kotlarnica: +381 15 471165

E-mail: uprava@jkpdrina.rs

  • VODOVOD – Ljiljana Radić – tel. +381698046403                      E-mail: ljiljana.radic@jkpdrina.rs
  • GREJANJE – Zoran Stanković – tel. +381698046547                E-mail: zoran.stankovic@jkpdrina.rs
  • SMEĆE – Zoran Erić – tel. +381698046406

Svakog radnog dana, u vremenu od 07 – 15 časova, možete da nas kontaktirate na besplatan telefonski broj 0800-444-004 da prijavite stanje vodomera i eventualne reklamacije

Javno komunalno preduzeće