JKP DRINA je osnovano odlukom Skupštine opštine Mali Zvornik, dana 13.05.1970. godine. Preduzeće je osnovano pod nazivom Komunalno stambeno preduzeće i pod tim imenom je radilo do 1979. godine, kada je promenilo naziv u Komunalna radna organizacija “DRINA”. Pod sadašnjim nazivom preduzeće posluje od 1989.godine.

JKP DRINA je multifunkcionalno preduzeće, koje pruža više vrsta komunalnih usluga i to: vodosnabdevanje, grejanje, prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada, pogrebne usluge i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva.

Preduzeće u okviru svog radnog kadra ima 54 stalno zaposlenih koji sa odgovarajućom stručnom spremom uspešno i kvalitetno obavljaju svoj posao. Raspolaže potrebnom mehanizacijom i opremom za redovno i uspešno fukncionisanje. Osnovni cilj preduzeća je da u pružanju svojih usluga ispuni očekivanje potrošača, jer zadovoljstvo korisnika je naša satisfakcija za dalji rad, razvoj i unapređenje usluga.

 

 

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se zakupci grobnih mesta ili naslednici sahranjenih lica, kojima je isteklo 10 godina zakupa za grobna mesta na gradskom groblju u Donjem Naselju, da su obavezni da se jave u JKP DRINA Mali Zvornik radi regulisanja obaveza po osnovu daljeg zakupa.

 

 

OBAVEŠTAVAMO sve naše korisnike da je od 15.07.2016. godine aktiviran broj telefona 0800/444-004  na koji možete besplatno da prijavite stanje vodomera i reklamacije


Javno komunalno preduzeće DRINA se stastoji od 5 organizacionih jedinica i to:

 

Grejanje

JKP “Drina“ je preduzeće koje se bavi proizvodnjom i distribucijom toplotne energije na teritoriji grada Malog Zvornika. Sistemom daljinskog grejanja toplana zagreva domove Malozvorničana tokom zime, bez isporuke tople vode van grejne sezone. Pročitajte više

Vodovod i kanalizacija

U okviru JKP „Drina“, Mali Zvornik, radna jedinica „Vodovod i kanalizacija“ bavi se proizvodnjom, prečišćavanjem i distribucijom vode za piće, sakupljanjem i odvođenjem otpadnih i atmosferskih voda, održavanjem vodovodnog sistema I sistema za kanalisanje otpadnih voda, rekstrukcijom i izgradnjom navedenih sistema, ali i pružanjem usluga trećim licima i ustanovama. Pročitajte više

Čistoća i zelenilo

JKP “Drina“ se bavi održavanjem higijene u gradskom i seoskom području, što podrazumeva sakupljanje kućnog smeća, petambalaže, čišćenje ulica i ostalih javnih površina. Na teritoriji opštine Mali Zvornik raspoređeno je oko 400 kontejnera 1,1 m³ i 20 kontejnera 5 m³. Manji deo područja pokriven je kantama za smeće, koje se redovno prazne kako ne bi doslo do gomilanja otpada. Prikupljeni otpad se redovno odvozi na gradsku deponiju u Loznicu.

Građevinski poslovi

Održavanje ulica i drugih javnih površina, održavanje ulične rasvete, izgradnju vodova, kanalizacija i drugih infrastrukturalnih objekata, pogrebne usluge… Više o uslugama koje pružamo možete pogledati i na nasem sajtu.

Opšti poslovi

Takodje se i bavimo opštim poslovima pod kojim podrazumevamo kadrovske, pravne i računovodstvene poslove

                   (Klikom na “tab” pročitajte ukratko informacije o datoj delatnosti)